čtvrtek 23. března 2017

Ohlédnutí a pozvání

Ohlédnutí za cvičením slunečnici a jedno pozvání - přiď v úterý na tvoření. Těšíme se na vás.

---pátek 10. března 2017

Masopustní karneval ve Slunečnici

Poslední únorovou Slunečnici jsme prožili společně tancem, soutěžemi a hlavně s veselou náladou. Už se stalo tradicí, že máme ve Slunečnici masopustní karneválek ještě než nám začne postní doba. Masky byly opravdu různorodé, od hasiče, indiánů, zvířátek až po princezny, bez kterých by se to neobešlo.

Hned na začátku se nám každá maska představila a pak už se mohlo tancovat a veselit. Pro děti byly nachystané také soutěže a hry - pinkání balonků, taneční soutěže nebo také přebírání čočky s hrachem (stejně jako holoubci :-)

Nechyběly ani pečené koblihy a jiné dobroty, které dětem i nám všem moc chutnaly.

úterý 21. února 2017

Duhová panenka - povídání o Noemově arše

Dnešní Slunečnici nás opět navštívila Duhová panenka, tentokrát jsme si povídali o Noemově arše. Děti čekalo hned několik úkolů. Nejdříve jsme společnými silami postavili z velkých kostek loď, po té jsme do lodi hledali zvířátka a nakonec jsme hledali barvy do duhy, která se ukázala na obloze když přestalo pršet.
Pro část dětí program skončil ve chvíli, kdy se postavila loď a ony ji už neopustily ani na hledání zvířátek :-)
Program jsme zakončili naučením se písničky o tom, že nás Bůh miluje.

čtvrtek 16. února 2017

Pohybové hrátky ve Slunečnici

Program ve Slunečnici je velmi různorodý a kromě vyrábění, povídání si s duhovou panenkou a zpívání je potřeba se občas i protáhnout :-) Proto jsme si i v únorové Slunečnici spolu s dětmi zacvičili. Jak je patrné z některých fotek, tak se občas zapojili víc maminky a děti se ne a ne namotivovat :-) Důležité je, že jsme si to všichni užili.

Nejprve nás čekala malá rozcvičky během které jsme váleli sudy, skákali, létali jako ptáci. Pak jsme se naučili nějaké říkanky s ukazováním a napodobovali pohyby nejrůznějších zvířat.

U dětí mělo však největší úspěch cvičení s padákem a následný kuličkový bazén :-)

čtvrtek 2. února 2017

Postní duchovní obnova pro ženy

Milé maminky, 
neuběhlo moc času od adventní duchovní obnovy a už přicházíme s nabídkou další duchovní obnovy, tentokrát postní.
Obnovu jsme již začaly připravovat, tentokrát se můžete těšit na sestry z Komunity Blahoslavenství, které nás budou celou obnovou provázet.
Jak se již stalo tradicí, tak bude obnova probíhat v příjemných prostorách kláštera bratří Kapucínů v Hrnčířské ulici. Po dobu obnovy je zajištěno hlídání dětí starších 1 roku, mladší mohou mít maminky s sebou na programu.

Témata den po dni:
Pondělí: "Jak prožít postní dobu s užitkem" sr. Lucie Kopasová
Úterý: "Modlitba tancem" Věrka Kulišťáková - uvedení do rozjímání, praktická výuka Biblických tanců
Středa, čtvrtek: "Stvořena pro život" sr. Veronika Barátová  krása stvoření ženy, její zranění, uzdravení a poslání.

Kromě přednášek se můžete těšit i na sdílení ve skupinkách, duchovní program (mše, adorace, možnost svátosti smíření) i na společné chvíle strávené u kafe a něčeho dobrého k zakousnutí. 

Cena za duchovní obnovu je 100 Kč (je jedno kolik dní se budete účastnit), obnovu je také možné podpořit sponzorskou cenou 200 K. Cena za hlídání dětí je 100 Kč za den za dítě, za každé další dítě v rodině pak 50 Kč.

Kapacita je omezená, takže pokud se chcete zúčastnit tak přihlášení neodkládejte.

Na všechny se moc těšíme

Jitka, Zuzka, Terka, Lenka