neděle 1. ledna 2017

Milé maminky děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás i v roce 2017!!
Program na měsíc leden:

V lednu se také můžete těšit na přednášku. Těšíme se na vaši účast!

neděle 18. prosince 2016

Adventní duchovní obnova je za námi

Už je to více jak týden, kdy skončila duchovní obnova pro maminky. A jaká vlastně byla?
Klášter kapucínů v Olomouci, kde se celá akce odehrávala, včetně hlídání dětí, opět ožil – pobíhajícími, smějícími se a občas i plačícími dětmi a celkem 36 maminkami, které naslouchaly slovům přednášejících, rozpovídávaly se ve sdílecích skupinkách a svěřovaly své štěstí i strasti Bohu v kapli kláštera.

Manželé Irena a Petr Smékalovi se letos ujaly vedení přednášek a jako velmi zkušení lektoři nám předali zajímavé poznatky a podněty doplněné mnoha příklady z nejen svého života na řadu témat, které společně zaštiťovalo motto akce „Ženy v sobě ukrývají obrovský potenciál. Pojďme ho společně objevit a rozvinout.“

Témata jsme pak mohly více prodebatovat v menších skupinkách.

Již tradičně nás při mších svatých provázel premonstrát otec Gorazd a ve středu dorazilo osm! kněží, aby nám posloužili službou svátosti smíření.

Všem, co byli na duchovní obnově, moc děkujeme za vytvoření příjemné atmosféry a těšíme se třeba příště i s těmi, na které se tentokrát kvůli plné kapacitě obnovy, nedostalo. Díky i všem za jakoukoliv pomoc při akci!


Za fotky moc děkujeme Áje Holubcové a Martě Soldánové.


středa 30. listopadu 2016

Slunečnice v prosinci


Adventní slunečnice

Poslední úterý před 1.adventní nedělí za námi do Slunečnice zavítala opět duhová panenka, která si s dětmi povídala o adventu. Děti se naučily písničku o Srdíčku a do rytmu ťukaly dřívky, což je velmi bavilo. Po té si duhová panenka s dětmi povídala o dvou srdíčkách - jedno bylo uklizené, čisté a to druhé neuklizené a špinavé. Na konec děti vybídla, aby se snažili mít své srdíčko pro Ježíška uklizené.

Děti dostaly ve Slunečnici také takový malý dárek, který jim udělal velikou radost. Nakoupily se nové dětské židličky a stolečky, které děti hned vyzkoušely :-)

Přejeme vám ze celou slunečnici požehnanou dobu adventní
středa 9. listopadu 2016

Adventní duchovní obnova pro maminky na rodičovské dovolené

Milé maminky, mnohé z vás se již ptaly, zda opět připravujeme duchovní obnovu na advent. Přípravy na obnovu jsou již v plném proudu a světlo světa spatřil i plakát, který je součástí článku :-)
Jak se již stalo tradicí, tak bude obnova probíhat v příjemných prostorách kláštera bratří Kapucínů v Hrnčířské ulici. Po dobu obnovy je zajištěno hlídání dětí starších 1 roku, mladší mohou mít maminky s sebou na programu.

Letošní obnovou nás budou provázet manželé Irena a Petr Smékalovi, kteří pracují již více než 10 let s manželskými páry i jednotlivci. V oblasti mezilidských vztahů se věnují zejména mužsko-ženské komunikaci, slaďování vzájemných představ a očekávání, snaží se o celkové porozumění mezi mužem a ženou po stránce emocionální, tělesné a duchovní. Zároveň vedou kurzy osobnostního rozvoje, které jsou zaměřeny na objevení a aktivizaci individuálního potenciálu, rozkvět osobnosti a nalezení životní rovnováhy.

Z výše uvedeného vyplývá i zaměření letošní duchovní obnovy, jejíž motto je: "Ženy v sobě ukrývají obrovský potenciál. Pojďme ho společně objevit a rozvinout.".


Témata den po dni:
I.      Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik
II.     Jak uzdravit sebeúctu a získat sebedůvěru
III.    Jak komunikovat s druhými (říkat ne, když myslím ne)
IV.    Chvály a prosby v obrazech

Kromě přednášek se můžete těšit i na sdílení ve skupinkách, duchovní program (mše, adorace, možnost svátosti smíření) i na společné chvíle strávené u kafe a něčeho dobrého k zakousnutí. 

Na všechny se moc těšíme

Jitka, Zuzka, Terka, Lenka 

čtvrtek 27. října 2016

Přednáška o modlitbě v manželství


Poslední říjnovou Slunečnici jsme prožili v duchu modlitby. Manželé Kulišťákovi, kteří žijí v Komunitě Blahoslavenství v Dolanech přijali naše pozvání, aby se s námi sdíleli o modlitbě v manželství. Povídání probíhalo již tradičně v příjemných prostorách kavárny Amadeus. Manželé Kulišťákovi k nám byli opravdu velice otevření a sdíleli s námi své zkušenosti z manželské i osobní modlitby, které byly velmi obohacující. O modlitbě se ovšem jen nemluvilo. Přednášku jsme zakončili společnou modlitbou a biblickým tancem. Slunečnice v listopadu